Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Barış İnşasında Aktörler - Podcast Serisi - I: Üst Seviye Aktörlerin Rolleri

Konuk: Ayşe Betül Çelik

Published onOct 15, 2022
Barış İnşasında Aktörler - Podcast Serisi - I: Üst Seviye Aktörlerin Rolleri

Off-University Barış İnşasında Aktörler Podcast Serisi #1: Üst Seviye Aktörlerin Rolleri (Karar vericiler, Örgüt Liderleri, Parlamento vd)

Konuşmacı: Ferda Fahrioğlu Akın

Konuk: Ayşe Betül Çelik

Üç podcastten oluşacak olan bu serimizin ilk podcastinde barış inşasında rol oynayan aktörlerden "üst seviye aktörleri" konuşuyoruz.

Ülke yönetimindeki iktidar partisi, örgüt liderleri, parlamento vb üst seviye aktörlerin müzakere süreçlerindeki rolleri barış inşasında büyük bir önem taşımaktadır. Ancak, orta ve alt seviye aktörlerin dahil edilmediği çatışma çözümü süreçleri, toplumsal barış inşasının gerçekleşmesine engel teşkil edebilmektedir. Bu podcast’ın birinci kısmında literatürde üst seviye aktörlerin rolleri, konumları ve etkileri hakkında konuşuyoruz. Podcast'ın ikinci kısmında ise Türkiye’de Kürt meselesinde üst seviye aktörlerin rollerini, konumlarını ve etkilerini ele alıyor ve özellikle 2009 Oslo Barış Süreci ile başlayan 2013-2015 Çözüm Süreci dönemini de kapsayan son barış müzakereleri sürecinde rol oynayan üst seviye aktörleri tartışıyoruz. Podcast'ın üçüncü ve son kısmında ise bir konuğumuz var. Çatışma çözümü alanında çalışan ve en son bu alandaki çalışmalarından dolayı İtalya Liyakat Nişanı ödülü alan Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik ile üst seviye aktörler konusu hakkında sohbet ediyoruz.

Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın!

Müzik: Footseteps on Alden - Blue Dot Sessions


* Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. This publication or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication. The content of the publication is the sole responsibility of Off-University. Organisation für den Frieden e.V. and does not necessarily reflect a position of RLS.

Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?