Skip to main content
SearchLoginLogin or Signup

Barış İnşasında Aktörler - Podcast Serisi - III: Toplumsal Seviye Aktörlerin Rolleri

Konuk: Atalay Göçer

Published onDec 15, 2022
Barış İnşasında Aktörler - Podcast Serisi - III: Toplumsal Seviye Aktörlerin Rolleri

Off-University Barış İnşasında Aktörler Podcast Serisi #3: Toplumsal Seviye Aktörlerin Rolleri (Çatışmadan etkilenen mağdurlar/hayatta kalanlar, yerel STÖ’ler vb)

 

Konuşmacı: Ferda Fahrioğlu Akın

Konuk: Atalay Göçer

 

Üç podcastten oluşacak olan bu serimizin üçüncü ve son podcastinde barış inşasında aktörlerden toplumsal seviye dediğimiz tabandan aktörleri konuşuyoruz. Toplumsal seviye aktörler arasında yer alan çatışmadan doğrudan etkilenmiş sıradan insanlar/mağdurlar/hayatta kalanların barış inşasındaki rolleri hakkında sohbet ediyoruz. Bu podcast’ın birinci kısmında literatürde çatışmadan etkilenmiş insanları merkeze alan ve dönüştürücü adalet mekanizmaları olan Geçiş Dönemi Adaleti konusunu anlattım. Özellikle farklı dünya deneyimlerinden örneklerle Türkiye gibi devam eden çatışmalarda mağdur merkezli geçiş dönemi adaleti konusuna odaklandım.  Podcast'ın ikinci kısmında ise Barış alanında önemli çalışmalar yürüten Diyarbakır’da yerel bir örgüt olan Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği kurucu üyesi Atalay Göçer konuğum oldu. BAKAD dışında farklı yerel STÖ’de de çatışmadan etkilenmiş kişilerle çalışma tecrübesine sahip olan Göçer, Diyarbakır’da LGBTİ+’ların barış ve savaş dönemi deneyimlerini, yaşadıkları hak ihlallerini ve bunlarla mücadele etme pratiklerini aktardı. Konuğumla birlikte mağdur merkezli barış inşası konusunu Kürt Meselesi’nde yerel deneyimler hakkında sohbet ediyoruz. Pozitif bir barış inşası için LGBTİ+ bireylerin Lederach’ın piramidindeki bütün aktörler seviyesinde yer alması gerektiğinin altını çizdi.

 

Müzik: Footseteps on Alden - Blue Dot Sessions

* Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. This publication or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication. The content of the publication is the sole responsibility of Off-University. Organisation für den Frieden e.V. and does not necessarily reflect a position of RLS.

Comments
0
comment
No comments here
Why not start the discussion?